Nooledge

Doučování matematiky

Odebírat

Obsah kanálu4 objektů

05:1220
Ve videu je znázorněno řešení některých kvadratických rovnic přes viétovy vzorce. Dále je uveden příklad.
09:2517
Video obsahuje stručnou reprezentaci obecného řešení kvadratické rovnice a jeho vlastnosti. Dále je uveden příklad.
08:208
Ve videu jsou přehledně shrnuty základní vlastnosti lineárních funkcí.
04:2045
Převod nekonečného desetinného čísla s periodou na zlomek v celočíselném tvaru.

O kanálu

Kanál Doučování matematiky poskytuje krátká a podnětná videa z oblasti matematiky středních a základních škol. Cílem videí je stručně a přehledně shrnout kon...

Odběratelé (3)